Ansvarsbestämmelser

Praktikantförmedlingen är inte ansvarlig för evt. konsekvenser det skulle betyda för dig om familjen inte håller kontrakten. Evt. krav på detta måste personligen rättas mot familjen. Vanlig uppsägningstid är 4 veckor för båda parter.

Praktikantförmedlingen är under inga omständigheter ansvarig för skador, förluster, utgifter eller andra olämpligheter som evt.skulle påföras dig under din vistelse här. Vidare är Praktikantförmedlingen inte ansvarig för kontraktsbrott från familjens sida men hjälper naturligtvis till med att klara upp evt. oöverenstämmelser.