Regler och föreskrifter

Du skall ha avslutad gymnasieutbildning, vara mellan 18-26 år och ha någon typ av erfarenhet av barnpassning och hushållssysslor. Det behövs inget arbets/uppehållstillstånd för svenska medborgare för att bo och jobba i Norge. Dem flesta familjer föredrar au pairer/praktikanter som är rökfria

Arbetsförhållandet sträcker sig oftast från början av augusti till slutet av juni påföljande år. Det finns också familjer som vill ha aupair på andra tidspunkter av året. Det är bara att ta kontakt med oss när behovet är aktuellt för dig.

Du skal stå för halva reskostnaderna i förbindelse med en evt.intervju hos familjen i Norge. Ingås det då ett arbetsavtal skall familjen betala resan vid arbetsförhållandets början och slut. Du har också krav på en gratis hemresa under en 10 månaders period. Det är vanligt med betald ledighet till jul och påsk.

Registrering

Du skal vid ankomst till Norge uppsöka lokalt likningskontor(skattekontor) för registrering och ansökan om skattekort, ta med legitimation. Familjen och Praktikantförmedlingen är behjälpliga med detta.

Au pairens/paraktikantens arbetsuppgifter

Ska primärt vara barnpassning men består som oftast också av lättare hushållssysslor. Följande lista uppsummerar dem vanligaste arbetsuppgifterna.

Barnpass

Ta hand om barnen på morgonen(påklädning,frukost osv),ha ansvar och omsorg för barnen under dagen, leka och vara ute med dem, hjälpa dem med läxor, hjälpa barnen med att komma till aktiviteter, lättare matlagning till barnen evt, förbereda middag till familjen.

Hushållssysslor

Plocka undan efter barnen, tvätta-vika ihop och stryka kläder, diska och plocka undan i köket, dammsuga, dammtorka och evt. annat lättare hushållsarbete.

Arbetstiden

Kan variera från ca 37-40 t/vecka, som oftast dagtid under veckodagar.Det ingår också att du sitter barnvakt 1 kväll/vecka och en fredag eller lördag kväll/mån. Allt arbete utöver det skal avtalas separat och lönas extra. Du är i utgångspunkten ledig i helgerna och alla helgdagar.

Lön

4500-5000 kr(kan variera något beroende på arbetsuppgifter och andra arbetsförhållanden. Du har gratis kost och logi hos familjen(värdet för det är fastsatt år 2009 till 105 kr/dygn).

Semesterpengar, 10,2% av upptjänad lön utbetalas vid sista månadsutbetalningen innan du slutar. Au pair/praktikant skall betala skatt av upptjänad lön och lämna in deklaration. Det bästa är att få gjort en så kallad forhåndslikning så att all skatt blir uppgjort innan du reser hem. Evt.skatt du då skulle ha tillgodo får du då tilbaka betalad innan du reser.

Försäkring

En au pair/praktikant som är svensk medborgare och betalar skatt i Norge är automatiskt medlem av den offentliga social försäkringen som kallas för Folketrygden. Alla som arbetar i Norge är skyldiga att betala 7,8 procent av sin lön i sociala avgifter (trygdeavgift). De sociala avgifterna betalas tillsammans med skatten. Om man blir inlagd på sjukhus och är medlem i den norska socialförsäkringen (folketrygden) betalar man inte för behandling, mediciner och sjukhusvistelse. Skulle du bli sjuk måste du uppvisa läkarintyg efter 4 dagar. Familjen är förplikatad att ge dig kost, logi och lön i 16 dagar. Skulle sjukdomen vara av allvarligare art kan familjen i samråd med behandlande läkare och Praktikantförmedlingen besluta att arbetsförhållandet upphör.